ITO Thailand Hygiene Blog

Dec 12 2023

ปัญหาที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมอาหารและการแก้ไขด้วยเทคโนโลยี

ปัญหาที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมอาหารและการแก้ไขด้วยเทคโนโลยี

            ที่ทำงานของคุณประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? เราได้เก็บรวบรวมปัญหาที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมอาหาร และทางออกของปัญหาด้วยเทคโนโลยีจากบริษัทอิโตะ (ไทยแลนด์)

            •ผลิตภัณฑ์จำนวนมากเกิดความผิดพลาด, ถูกรีเจค, product NG

            •ขาดความแม่นยำในการผลิต

            •ต้องการเพิ่มความเร็วในการผลิต

            •ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

            •ขาดแคลนคนงาน

            •คนทำงานมีปัญหาสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน เช่น เสียงดัง ไอสารเคมี ความชื้น อุณหภูมิสูง การยกของหนัก การลงน้ำหนักซ้ำ ๆ หรือการยืนเป็นระยะเวลานาน

            •พื้นที่จำกัด

            •การตรวจสอบด้วยคนทำได้ยาก

            •ต้องการให้พนักงานมีสุขลักษณะที่ดี

ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยหุ่นยนต์และระบอัตโนมัติ!

            ปัญหาเหล่านี้สามารถมีทางออกด้วยระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ต่าง ๆ ที่จะช่วยลดภาระพนักงานในจุดที่เสี่ยงต่อสวัสดิภาพ หรือมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อย ตลอดจนอุบัติเหตุและการปนเปื้อนที่เกิดจากมนุษย์ นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตยังสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ดี เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้มากขึ้น สามารถลดปัญหาความผิดพลาดในการผลิตได้ ทำให้มีความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาว รวมไปถึงการใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ยิ่งช่วยทำให้หาความผิดพลาดเจอโดยเร็ว และสามารถจัดการแก้ไขก่อนที่อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยไม่ได้มาตรฐานหลุดรอดไปถึงผู้บริโภค   ในแง่ของการใช้ระบบอัตโนมัติร่วมกับพนักงาน อาจเป็นการใช้เครื่องทำความสะอาดพนักงานอัตโนมัติ อย่างห้องเป่าลม (air shower) หรือเครื่องล้างรองเท้าบูทอัตโนมัติ จะสามารถช่วยลดการปนเปื้อนจากมนุษย์ได้ดี ทำให้พนักงานมีสุขลักษณะที่ดีมากขึ้น โดยช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานไปพร้อม ๆ กันด้วย

            •อยากเก็บข้อมูลในระบบออนไลน์

            •การพัฒนา food safety culture

            •การปนเปื้อนจากการสัมผัส

ปัญหาเหล่านี้ระบบเอไอช่วยได้!

            ในปัจจุบันระบบเอไอเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานมากขึ้น เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ระบบกล้องร่วมกับเอไอ จะสามารถตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลการเข้าทำงานจากการแสกนใบหน้า ซึ่งสามารถอัพโหลดข้อมูลเหล่านี้ขึ้นระบบออนไลน์ ร่วมกับระบบการทำงานของฝ่ายบุคคล หรือช่วยตรวจจับพฤติกรรม เช่น ช่วยตรวจสอบขั้นตอนการล้างมือและเป็นตัวช่วยในการฝึกพนักงานให้มีวัฒนธรรมอาหารปลอดภัยที่ดี (food safety culture) (เรียนรู้เพิ่มเติม)และตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือ ช่วยยกระดับมาตรฐานและลดโอกาสการปนเปื้อน

            นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ระบบการจับการเคลื่อนไหวของสายตา (eye tracking system) เพื่อออกคำสั่งผ่านการมองที่ตำแหน่งต่าง ๆ โดยไม่ต้องสัมผัส เช่น การตรวจสอบการอ่าน Check list ให้ครบทุกข้อ, การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายนอกด้วยตาผ่านกระจกใส ช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนจากการสัมผัส และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหว ไม่ต้องสัมผัสบรรยากาศภายนอกและอุณหภูมิจากมนุษย์

            •คนงานชอบเปิดประตูทิ้งไว้ เปลืองแอร์

            •อาหารอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ

            •มีการปนเปื้อนจากภายนอก

            •แมลงบินเข้ามาในส่วนผลิต

ลองแก้ไขด้วยประตูความเร็วสูงสิ!

            ประตูความเร็วสูง เป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรง และมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ไปพร้อม ๆ กับการตอบโจทย์เรื่องการประหยัดพลังงาน และการลดการสัมผัส โดยเซนเซอร์เปิดปิดประตูอัตโนมัติสามารถตอบโจทย์ปัญหาการเกิดประตูค้างไว้ ร่วมกับระบบ Airtight seal ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิ นอกจากนี้ จุดเด่นของประตูเปิดปิดความเร็วสูงจากบริษัทอิโตะ (ไทยแลนด์) คือฟังก์ชันลดการปนเปื้อนของแมลงด้วยสิทธิบัตรจากญี่ปุ่น โดยใช้หลักการของความยาวคลื่นแสงที่เกี่ยวพันกับการดึงดูดแมลง ทำให้ไม่ดึงดูดแมลงจากภายนอก และสามารถดึงแมลงภายในมาไว้ที่บริเวณทางเข้าเพื่อให้ออกไปเมื่อมีการเปิดประตู

            •พื้นที่คลังเก็บสินค้ามีจำกัดและไม่เพียงพอ

            •ระบบคลังสินค้าไม่เป็นระบบระเบียบ

ระบบ mobile rack ตอบโจทย์ของคุณ!

            ระบบชั้นวางของที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ ช่วยเพิ่มความจุให้กับคลังสินค้าของคุณเกือบ 2 เท่า! ทำให้คุณสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการช่วยเก็บข้อมูลสต็อก ทำให้การจัดการคลังสินค้าทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            คุณมีปัญหาอะไรที่พบบ่อย ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารอีกหรือไม่? ลองมาแชร์และพูดคุยกันในเฟสบุคของเรา คลิก

Related Post