ITO Thailand Hygiene Blog

Apr 09 2024

ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยแปรงทำความสะอาดมาตรฐานสูง

ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วยแปรงทำความสะอาดมาตรฐานสูง

            แปรงทำความสะอาด ที่เหมือนจะเป็นส่วนเล็ก ๆ อาจส่งผลต่อมาตรฐานของอาหารมากกว่าที่คุณคิด

            สุขอนามัยในกระบวนการผลิตอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้ผลิตอาหารไม่สามารถมองข้ามได้ ดังนั้น ตั้งแต่พื้นผิวที่สัมผัสอาหาร พื้นผิวที่ปฏิบัติงาน ซอกมุมของเครื่องจักรต่าง ๆ ไปจนถึงพื้นและผนังของโรงงาน ต้องมีการออกแบบพื้นที่ในการผลิตที่ดี (อ่านเพิ่มเติม) และจัดการแบ่งระดับความเสี่ยงให้ถูกต้องเหมาะสม (อ่านเพิ่มเติม ) รวมไปถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอด้วย

            ในขั้นตอนการทำความสะอาด การใช้แปรงทำความสะอาดในการขัด (scrub) เป็นกลไกเชิงกล (mechanical) ที่นิยมใช้เพื่อกำจัดคราบสกปรกฝังแน่น รวมไปถึงคราบไบโอฟิล์ม (biofilm) ของจุลินทรีย์อีกด้วย ซึ่งการขัดคราบเหล่านี้ด้วยแรงกลก่อน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ (sanitize) บนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ถูกทำลายเกราะกำบังออกไปก่อน จึงสัมผัสกับสารฆ่าเชื้อได้ดีมากยิ่งขึ้น

(อ่านเพิ่มเติม)

            นอกจากบริเวณพื้นผิวที่สัมผัสอาหารแล้ว ยังมีการใช้งานแปรงเพื่อทำความสะอาดวัตถุดิบอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีการสัมผัสกับดิน (เช่น พืชหัว หรือ ต้นอ่อน) อาจมีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกจากดิน ซึ่งอาจไม่สามารถล้างขจัดออกได้หมดเพียงแค่การแช่น้ำ หรือการล้างผ่านน้ำ [1] จึงมีความจำเป็นต้องใช้แปรงในการช่วยขัดทำความสะอาด อย่างไรก็ตาม แปรงที่สัมผัสกับวัตถุดิบ อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของสิ่งปนเปื้อน หากแปรงไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ไม่ถูกต้องเหมาะสม [2] ดังนั้นแล้ว แปรงที่ใช้สัมผัสมวัตถุดิบ จึงต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามตารางที่กำหนด เพื่อป้องกันการกระจายการปนเปื้อนไปยังส่วนอื่น ๆ และอาจมีการใช้กลไกอื่น ในการทำความสะอาดร่วมด้วย เช่น อุณหภูมิ สารเคมี การฉายรังสี เป็นต้น

            เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการผลิตอาหาร ทางอิโตะ (ไทยแลนด์) จึงขอเสนอ แปรงทำความสะอาดมาตรฐาน จากประเทศญี่ปุ่น ที่ออกแบบเฉพาะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์

            •วัสดุคุณภาพดี

            แปรงทำความสะอาดผลิตจากวัสดุพลาสติกใหม่ 100% ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล ทำให้พลาสติกมีความยืนหยุ่นสูงและมีความคงทน (รุ่นมาตรฐานจะทนความร้อนสูงสุด 120 องศาเซลเซียส) ทำให้สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนได้

            •การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งาน

            แปรงทำความสะอาดของเรา มีดีไซน์ที่หลากหลาย ให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบ จับถนัดมือ และมีรูที่ด้าม เพื่อการแขวนผึ่งแห้งที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อลดการสะสมของความชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

            •การมัดขนแปรงรูปตัว V

            แปรงของเรามีการออกแบบการมัดขนแปรง โดยการคล้องกับหมุดยืดขนแปรงในลักษณะของตัว V เพื่อให้ขนแปรงมีความคงทน หลุดร่วงยากกว่าแปรงทั่วไป

            •หลากหลายสี

            แปรงทำความสะอาดมาตรฐานจะประกอบด้วยสี แดง เหลือง ฟ้า เขียว และ ขาว เพื่อให้เป็นไปตามการแยกวัสดุอุปกรณ์ตามพื้นที่ปฏิบัติการ เช่นการแบ่งตามระดับความเสี่ยง การแบ่งของสุกและของดิบ การแบ่งตามสารก่อภูมิแพ้ เป็นต้น

            •รุ่นตรวจจับโลหะ

            แปรงของเรามีรุ่นพิเศษที่มีการผสมผงโลหะลงบนขนแปรง เพื่อความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่ขนแปรงมีการปนเปื้อนลงในผลิตภัณฑ์ จะสามารถถูกตรวจสอบพบได้ด้วยเครื่องตรวจโลหะ (metal detector) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เอกสารอ้างอิง

1.Mohle-Boetani, J. C., Farrar, J. A., Werner, S. B., Minassian, D., Bryant, R., Abbott, S., … & Investigation Team*. (2001). Escherichia coli O157 and Salmonella infections associated with sprouts in California, 1996–1998. Annals of Internal Medicine135(4), 239-247.

2.Michaels, B., Gangar, V., Schattenberg, H., Blevins, M., & Ayers, T. (2003). Effectiveness of cleaning methodologies used for removal of physical, chemical and microbiological residues from produce. Food Service Technology3(1), 9-15.

Related Post