ITO Thailand Hygiene Blog

May 27 2024

ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมอาหารด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมอาหารด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ตอน หุ่นยนต์หยิบอาหารในกระบวนการผลิต

ปัญหาแรงงาน

            อัตราการผลิต รวมถึงความปลอดภัยในอาหาร สามารถแก้ได้ด้วยการใช้หุ่นยนต์หยิบอาหารในส่วนของกระบวนการผลิต

            การใช้งานหุ่นยนต์หยิบจับในกระบวนการผลิตอาหาร สามารถแก้ไขปัญหา รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดีและมีความคุ้มค่าในระยะยาว

ปัญหาเรื่องสุขอนามัยและการปนเปื้อน

            ในกระบวนการผลิตอาหาร การปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ต้องมีการจัดการดูแล และควบคุมได้ยาก (อ่านเพิ่มเติม) ดังนั้น การใช้ระบบหุ่นยนต์หยิบจับ เข้ามาจัดเรียงชิ้นอาหาร จึงสามารถช่วยลดโอกาสการสัมผัสจากมนุษย์ ซึ่งอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคที่ทำให้อาหารไม่ปลอดภัยลงได้

            ระบบหุ่นยนต์ของเรา มีตัวเลือกหุ่นยนต์ชนิด non painted หรือไม่ทำสี เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนจากสี โลหะหนัก หรือสารเคมีอื่น ๆ ในสีบนหุ่นยนต์ให้น้อยที่สุด ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงมาตรฐานอาหารที่เข้มงวด และใส่ใจต่อลูกค้า

ดีไซน์หัวจับเฉพาะ

            สำหรับแอพพลิเคชันการใช้งานเพื่อหยิบจับอาหาร แนะนำให้ใช้หัวจับเฉพาะที่มีดีไซน์พิเศษเพื่อลดการปนเปื้อนบริเวณหัวดูด ด้วยระบบลมเป่า และวัสดุที่ง่ายต่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค รวมไปถึงการดีไซน์หัวจับที่สามารถหยิบจับชิ้นอาหาร ที่มีพื้นผิวขรุขระ ไม่เรียบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กระบวนการผลิตของท่านไม่หยุดชะงักลงเนื่องจากความผิดพลาดในการหยิบจับ

การใช้งานร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่น ๆ

            ข้อดีอีกข้อหนึ่งของระบบหุ่นยนต์นี้คือสามารถอินทิเกรตร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามมาตรฐานได้ เช่น ใช้งานร่วมกับระบบ inspection หรือระบบควบคุมคุณภาพอื่น ๆ เช่น weight checker ในการควบคุมน้ำหนักที่ต้องการ, ร่วมกับกล้อง AI-camera ในการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของชิ้นอาหาร เช่น สี ความไหม้ ร่องรอยจุดผิดปกติ ฯลฯ ซึ่งปกติใช้มนุษย์ในการตรวจสอบ และอาจมีความเสี่ยงผิดพลาดในกระบวนการผลิตได้ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการผลิตสินค้าแต่ละชนิด

เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ

            หุ่นยนต์สามารถจัดเรียงชิ้นอาหารได้อย่างรวดเร็ว เป็นระเบียบ แม่นยำ และสามารถช่วยในการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถขยายอัตราการผลิตได้อย่างยั่งยืนและมีความคุ้มค่าในการลงทุนในระยะยาว ด้วยหุ่นยนต์ที่มาจากการใส่ใจในการ ออกแบบ ควบคุมคุณภาพในการผลิต รวมไปถึง การเทรนนิ่งและบริการหลังการขายที่สมบูรณ์ จึงไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนเพื่อแก้ปัญหา แต่เป็นการวางระบบเพื่ออนาคตในระยะยาว ในโลกที่มีแนวทางมุ่งเข้าหาเทคโนโลยีมากขึ้นในทุกวัน

สวัสดิภาพของพนักงาน

            ในกระบวนการผลิตที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการทำงานของมนุษย์ หรืออาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน เช่น สภาวะเสียงดัง อุณหภูมิต่ำมาก ไอระเหยสารเคมี ความร้อนจากกระบวนการผลิตอาหาร ฯลฯ สามารถใช้หุ่นยนต์ช่วย เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ในสุขสภาวะที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

            หากท่านมีความสนใจในระบบหุ่นยนต์สำหรับกระบวนการผลิต หยิบ จัดเรียง ชิ้นอาหาร สามารถ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาและดูหน้างานเบื้องต้น ได้ฟรี ทางอิโตะ(ไทยแลนด์) ยินดีให้บริการในการออกแบบระบบเฉพาะให้เหมาะกับแต่ละโจทย์ของท่าน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเสมอมา

Related Post