ITO Thailand Hygiene Blog

Mar 25 2024

ไอเดียการลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยี

ไอเดียการลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยี          

            คุณกำลังสนใจทำโปรเจคเพื่อการประหยัดงบประมาณในระยะยาวหรือไม่? เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาจเป็นคำตอบของปัญหาด้านค่าใช้จ่ายที่คุณเผชิญอยู่

            ในการดำเนินธุรกิจล้วนแต่มีจุดประสงค์เพื่อทำกำไร ซึ่ง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จึงเป็นหนึ่งในทางออก ที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการผลิต ในวันนี้ มาเรียนรู้ตัวอย่างไอเดียเพื่อลดค่าใช้จ่ายระยะยาวด้วยเทคโนโลยีกันเถอะ

            •การเพิ่มความแม่นยำในการบรรจุ

            ในการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร จำเป็นต้องเป็นไปตามที่บรรจุไว้ที่ข้างฉลาก การบรรจุที่ไม่แม่นยำ อาจจะทำให้เกิดการบรรจุผลิตภัณฑ์เกินไปจากฉลาก (overfilling) ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อต้นทุนสินค้าต่อชิ้น รวมไปถึงการบรรจุที่ไม่แม่นยำ ยังอาจใช้เวลามากกว่าการบรรจุอย่างแม่นยำด้วยระบบอัตโนมติอีกด้วย

            ในส่วนของระบบการบรรจุของเหลวอัตโนมัติซึ่งมีหลายรูปแบบ และมีข้อดีข้อจำกัดแตกต่างกันไป [1] ขึ้นอยู่กับลักษณะของของเหลว (เช่น ความหนืด ความเป็นเนื้อเดียวกัน หรือมีชิ้นอาหารกระจายอยู่ การเกิดโฟม อุณหภูมิฯลฯ) และ ภาชนะบรรจุ (เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดพลาสติก ถ้วย ฯลฯ) ตัวอย่างเทคโนโลยีการบรรจุของเหลว เช่น

            ›Piston filler มีราคาไม่แพง เหมาะกับของเหลวที่ข้นหนืด แต่มีความเสี่ยงกับการรั่วไหล รวมไปถึงค่อนข้างช้า

            ›Gravity filler เหมาะกับของเหลวที่ความหนืดต่ำ ไม่เป็นโฟม เช่น น้ำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช้ปั๊ม จึงมีค่าดูแลรักษาต่ำ แต่อาจมีความแม่นยำไม่สูงมากนัก

            ›Peristaltic filler เหมาะกับการบรรจุของเหลวราคาแพงในปริมาณน้อย ๆ มีความแม่นยำสูงด้วยปั๊มโรตารี แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนค่อนข้างสูง

            ›Overflow filler เหมาะกับของเหลวที่เกิดโฟมได้ง่าย มีความหนืดต่ำหรือปานกลาง และมีสามารถใช้กับของเหลวที่มีอนุภาคขนาดไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตรกระจายตัวอยู่ได้

            ›Servo pump filler เหมาะกับระบบที่มีความหนืดของของเหลวได้หลากหลาย หรือมีชิ้นอาหารกระจายอยู่ โดยหัวฉีดแต่ละหัวจะมี servo-controlled pump ทำงานแยกกัน จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง แต่มีประสิทธิภาพในระยะยาวที่ดี

            ในส่วนของของแข็ง การใช้ระบบตรวจสอบน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบเครื่องชั่งหลายหัว ที่สามารถชั่งวัตถุได้พร้อม ๆ กันหลายหัว เพื่อนำน้ำหนักมารวมกันให้ใกล้เคียงกับน้ำหนักที่กำหนดไว้มากที่สุด จะสามารถลดโอกาสในการเกิด overfilling ได้ จึงสามารถลต้นทุนในการผลิตในระยะยาว ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มความเร็วในการบรรจุได้อีกด้วย

            •การควบคุมคุณภาพ และลดการผลิตเสีย

            ในปัจจุบัน เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนอย่างมากในการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น การควบคุมสภาวะในการผลิต (เช่น อุณหภูมิ ส่วนผสม ฯลฯ) แบบอัตโนมัติ ให้เป็นไปตามวัตถุดิบที่แตกต่างกันตามแหล่งผลิตหรือ ฤดูกาล, การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น เซนเซอร์ต่าง ๆ, ระบบอ่านอักขระ , ระบบตรวจโลหะ และ ระบบตรวจสอบด้วยกล้องร่วมกับการทำงานของเอไอ  เป็นต้น

            ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ จะช่วยลดคอขวดในช่วงของการตรวจสอบคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดการหลุดรอดของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งอาจนำมาถึง ปัญหาการเสียชื่อเสียขององค์กร ปัญหาค่าชดเชย หรือการเรียกคืนสินค้าเพื่อทำลายอีกด้วย

            •ระบบนับสต็อกอัตโนมัติ และ mobile racks

            ทุกโรงงานอาหารต้องมีการสต็อกวัตถุดิบเพื่อการผลิต และสต็อกผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมจำหน่าย การทำระบบอัตโนมัติเพื่อการนับสต็อก สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ เช่นการสั่งสินค้าซ้ำซ้อน การใช้สินค้าล็อตใหมก่อนล็อตเก่า (ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทำให้ล็อตเก่าหมดอายุเสียก่อน) เพิ่มความเป็นระเบียบ ลดโอกาสการปนเปื้อนข้าม รวมไปถึงการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้ด้วย

            ส่วนระบบ mobile racks หรือชั้นวางสินค้าที่เคลื่อนที่ได้ สามารถช่วยเพิ่มปริมาณสินค้าที่จัดเก็บในคลังได้มากขึ้น ทำให้สามารถใช้พื้นที่ ที่มีจำกัด (เช่น ในระบบห้องเย็นและห้องแช่แข็ง หรือโรงงานที่มีพื้นที่โกดังจำกัด) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบชั้นวางสินค้าเคลื่อนที่นี้ ยังสามารถวางระบบร่วมกับการวางสต็อกอัตโนมัติ หรือแม้แต่ระบบเบิกสินค้าอัตโนมัติด้วยโฟล์คลิทฟ์ไร้คนขับ โรบอท หรือสายพาน ได้อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

1.Malcata, F. X. (2020). Food Process Engineering: Safety Assurance and Complements. United States: CRC Press.

Related Post