ITO Thailand Hygiene Blog

Sep 12 2022

โพสไบโอติกส์

            กลไกการทำงานของโพสไบโอติกส์

            โพสไบโอติกส์ มีผลเชิงกลไกหลายประการต่อร่างกายมนุษย์ (Żółkiewicz และคณะ, พ.ศ. 2563) กลไกที่สำคัญบางประการ ได้แก่ ผลกระทบทางภูมิคุ้มกัน ซึ่งช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็ง การติดเชื้อ หรือโรคอื่นๆ (National Cancer Institute, ไม่ปรากฏวันที่) การป้องกันการติดเชื้อด้วยฤทธิ์ต้านจุลชีพ จากการศึกษาพบว่าการผสมผสานระหว่างโพสไบโอติกส์ละโพรไบโอติกส์สามารถต้านอาการท้องร่วงที่เกิดจากโรตาไวรัส (Rigo-Adrover และคณะ, พ.ศ. 2562), ป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดหัวใจ หรือการป้องกันการหนาตัวของหลอดเลือดแดง  ซึ่งเกิดจากคราบพลัคสะสมในหลอดเลือดแดงและอาจนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ (National Heart, Lung, and Blood Institute, พ.ศ. 2565)

            ขนาดใช้

            ‘GRAS’ หรือ ‘Generally Recognized as Safe’ (ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัย) เป็นคำนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) (อย./FDA) ใช้เพื่อกำหนดสารหรือสารเคมีที่เติมลงในอาหารที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและแสดงว่าปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขของวัตถุประสงค์การใช้งาน (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2562) การใช้โพสไบโอติกส์นั้นอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนา และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทต่าง ๆ ที่จะได้รับการอนุมัติสถานะ GRAS จาก FDA ก่อนที่จะใช้โพสไบโอติกส์ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ Epicor® ของคาร์กิลล์ ซึ่งเป็นยีสต์หมัก (ผลิตภัณฑ์ทำโดยการหมัก)     ในหมวดอาหารต่าง ๆ เช่น นม โยเกิร์ตแช่แข็ง น้ำผลไม้ ขนมปัง ฯลฯ มีปริมาณที่แนะนำ 500 มก./หน่วยบริโภค (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา, พ.ศ. 2563) อีกตัวอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติคือ LAC-Shield™ ของ Morinaga Milk ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สร้างภูมิคุ้มกันซึ่งทำจาก Lactobacillus paracasei MCC1849 (Morinaga Milk Industry Co., Ltd., พ.ศ. 2561)

            ตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม และส่วนประกอบอาหารที่มีประโยชน์ในตลาดโลก

            Morinaga ได้พัฒนา Lack-Shield อัดเม็ดรสโยเกิร์ต ซึ่งเป็นขนมเพื่อสุขภาพที่มีแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัสที่มีประโยชน์ 1 หมื่นล้านตัวใน 3 เม็ด โดยเคลมว่าสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้ และอาหารเสริมเวย์โปรตีน Shield Protein รสช็อคโกแลต ที่เคลมว่ามีแบคทีเรียแลคติคแอซิด 1 หมื่นล้านตัวต่อโปรตีน 20 กรัม (Morinaga Milk Industry Co., Ltd., ไม่ปรากฏวันที่)

            House Wellness Foods บริษัทญี่ปุ่นได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มี Lactobacillus plantarum L-137 ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (ปัจจุบันคือ Lactiplantibacillus plantarum) (Landete และคณะ, พ.ศ. 2564) หรือ HK L-137 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสโยเกิร์ต เจลห่อให้พลังงาน ผงละลายน้ำสำหรับเครื่องดื่มและซุป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ของหวานและของว่าง อาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเพราะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์และในขณะเดียวกันก็สะดวกและเหมาะสำหรับทุกคน (Tay, พ.ศ. 2561)

            ประโยชน์ของโพสไบโอติกส์และบทบาทในอุตสาหกรรมอาหาร

            ผู้ผลิตสามารถนำโพสไบโอติกส์ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับโพรไบโอติกส์ที่ต้องการขนาดในการใช้มาตรฐาน แต่โพสต์ไบโอติกไม่ต้อง ดังนั้นผลิตภัณฑ์จะมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นและง่ายต่อการจัดเก็บและขนส่ง รวมทั้งไม่ต้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ำเพราะทนต่อความร้อนได้ สะดวกระหว่างกระบวนการด้วยการใช้ความร้อนและยังเหมาะกับผลิตภัณฑ์หลายประเภท (Żółkiewicz และคณะ, พ.ศ. 2563). ยิ่งไปกว่านั้น ยังปลอดภัยต่อการใช้งานอีกด้วย โพสต์ไบโอติกส์เป็นผลพลอยได้ของโพรไบโอติกส์ จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้บริโภคที่แพ้อาหารที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ โพสต์ไบโอติกส์ใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพ (Żółkiewicz และคณะ, พ.ศ. 2563) และเกี่ยวข้องกับผลในเชิงบวกต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ การศึกษาพบว่าโพสไบโอติกส์สามารถป้องกันการหายใจดังฟืดฟาดและการกำเริบของโรคหอบหืดในเด็กได้ (de Boer และคณะ, พ.ศ. 2563; Esposito และคณะ, พ.ศ. 2561) โดยสรุป โพสต์ไบโอติกส์มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและระบบทางเดินอาหาร และสามารถใช้เป็นทางเลือกในการเสริมแทนโพรโอติกส์ได้ (Webster, พ.ศ. 2565)

            โพสต์ไบโอติกส์ถือเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากมีความเสถียรมากกว่า ง่ายในการแปรรูปอาหารมากกว่า และมีซลูชั่นสำหรับปัญหาที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ที่มีชีวิต (โพรไบโอติกส์) พันธกิจของ ITO Thailand คือการช่วยเหลือลูกค้าและสังคม เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณด้วยโอกาสใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรมอาหารใหม่ ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันด้านสุขอนามัยอาหารของเรา โปรดเยี่ยมชม https://www.itohygiene.com

เอกสารอ้างอิง

Collins, J. (พ.ศ. 2563, 14 กันยายน). Prebiotics. WebMD. https://www.webmd.com/digestive-disorders/prebiotics-overview

de Boer, G. M., Żółkiewicz, J., Strzelec, K. P., Ruszczyński, M., Hendriks, R. W., Braunstahl, G. J., Feleszko, W., & Tramper-Stranders, G. A. (พ.ศ. 2563). Bacterial lysate therapy for the prevention of wheezing episodes and asthma exacerbations: a systematic review and meta-analysis. European Respiratory Review, 29(158), 190175. https://doi.org/10.1183/16000617.0175-2019

Esposito, S., Soto-Martinez, M. E., Feleszko, W., Jones, M. H., Shen, K. L., & Schaad, U. B. (พ.ศ. 2561). Nonspecific immunomodulators for recurrent respiratory tract infections, wheezing and asthma in children: a systematic review of mechanistic and clinical evidence. Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology, 18(3), 198–209. https://doi.org/10.1097/aci.0000000000000433

Landete, J. M., Rodríguez, H., Curiel, J. A., de las Rivas, B., de Felipe, F. L., & Muñoz, R. (พ.ศ. 2564). Degradation of phenolic compounds found in olive products by Lactobacillus plantarum strains. Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention, 133–144. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-819528-4.00028-6

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (ไม่ปรากฏวันที่). Edible Lac-Shield Series | Morinaga. Morinaga. https://www.morinaga.co.jp/taberu-shield/en

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (พ.ศ. 2561, 6 กรกฎาคม). Morinaga Milk Obtains Self-Affirmed GRAS Status for Its Proprietary Immunogenic Ingredient LAC-Shield(TM) [Press release]. https://www.morinagamilk.co.jp/english/about/release/pdf/20180706_en.pdf

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (พ.ศ. 2565, 2 พฤษภาคม). How postbiotics are enabling innovative immune health foods and beverages. NutraIngredients. https://www.nutraingredients.com/News/Promotional-Features/How-postbiotics-are-enabling-innovative-immune-health-foods-and-beverages

National Cancer Institute. (ไม่ปรากฏวันที่). NCI Dictionary of Cancer Terms. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/immunomodulating-agent

National Heart, Lung, and Blood Institute. (พ.ศ. 2565, 24 มีนาคม). Atherosclerosis – What Is Atherosclerosis? | NHLBI, NIH. https://www.nhlbi.nih.gov/health/atherosclerosis

Palsdottir, H. (พ.ศ. 2565, 6 มกราคม). 11 Probiotic Foods That Are Super Healthy. Healthline Media. https://www.healthline.com/nutrition/11-super-healthy-probiotic-foods

Rigo-Adrover, M., Knipping, K., Garssen, J., van Limpt, K., Knol, J., Franch, N., Castell, M., Rodríguez-lagunas, M., & Pérez-Cano, F. (พ.ศ. 2562). Prevention of Rotavirus Diarrhea in Suckling Rats by a Specific Fermented Milk Concentrate with Prebiotic Mixture. Nutrients, 11(1), 189. https://doi.org/10.3390/nu11010189

Tay, C. (พ.ศ. 2561, 19 พฤศจิกายน). Probiotics and convenience: Japanese firm launches “on-the-go” functional products. NutraIngredients-Asia. https://www.nutraingredients-asia.com/Article/2018/11/19/Probiotics-and-convenience-Japanese-firm-launches-on-the-go-functional-products

U.S. Food and Drug Administration. (พ.ศ. 2562, 6 กันยายน). Generally Recognized as Safe (GRAS). https://www.fda.gov/food/food-ingredients-packaging/generally-recognized-safe-gras

U.S. Food and Drug Administration. (พ.ศ. 2563, 21 กุมภาพันธ์). GRAS notice 928, Dried Saccharomyces cerevisiae yeast fermentate. https://www.fda.gov/media/142858/download

Webster, A. (2022, February 4). Gut Check: Postbiotics and the Microbiome. Food Insight. https://foodinsight.org/postbiotics-and-the-microbiome/

Wegh, C. A. M., Geerlings, S. Y., Knol, J., Roeselers, G., & Belzer, C. (พ.ศ. 2562). Postbiotics and Their Potential Applications in Early Life Nutrition and Beyond. International Journal of Molecular Sciences, 20(19), 4673. https://doi.org/10.3390/ijms20194673

Żółkiewicz, J., Marzec, A., Ruszczyński, M., & Feleszko, W. (พ.ศ. 2563). Postbiotics—A Step Beyond Pre- and Probiotics. Nutrients, 12(8), 2189. https://doi.org/10.3390/nu12082189

Related Post