What’s News

Feb 18 2024

อิโตะ ไทยแลนด์ ยกทัพสินค้านวัตกรรมด้านการทำความสะอาดสู่หาดใหญ่

อิโตะ ไทยแลนด์ ยกทัพสินค้านวัตกรรมด้านการทำความสะอาดบนตัวพนักงานก่อนเข้าไลน์ผลิต เพื่อยกระดับความสะอาดของโรงงานและผลิตภัณฑ์
มาเยี่ยมชมและทดลองใช้สินค้าของเราได้ที่ โรงแรมบุรีศรีภู หาดใหญ่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024
ร่วมรับฟังสัมมนาดีๆ และลุ้นรับของสมนาคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงานและชมบูธสินค้าของเรา
แล้วเจอกัน ที่หาดใหญ่ค่ะ