What’s News

Jun 22 2022

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า PROPAK ASIA 2022

อิโตะ ไทยแลนด์ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า PROPAK ASIA 2022 ตลอด 4 วันที่ผ่านมาของงาน PROPAK ASIA 2022 มีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมากจากแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ โดยทางบูธของอิโตะ ไทยแลนด์ ได้แสดงสินค้าโดยจัดเป็นโซนไฮยีนจำลอง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดจากสิ่งปนเปื้อนในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

ซึ่งบริษัท อิโตะ ไทยแลนด์ จึงขอใช้โอกาสนี้เพื่อขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนวงการอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารของประเทศไทยให้ก้าวสู่อีกขั้นของความสำเร็จ

อิโตะ ไทยแลนด์ มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคมอาหารปลอดภัย เพื่อความสุขของผู้บริโภค เพื่อการรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัย ไร้กังวล และเรานำเสนอมาตรการเพื่อปรับปรุงสุขอนามัยในโรงงานอาหาร การฝึกอบรมพนักงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร

“Innovating Smarter Food Hygiene”