ITO Thailand Hygiene Blog

Mar 11 2024

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ในปี 2023 part 1

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ในปี 2023 part 1

Food Safety news highlights 2023 part 1

มกราคม 2023

            ในช่วงปลายเดือน ธ.ค. 2022 จนถึง มกราคม 2023 มีการระบาดของเชื้อ Salmonella Enteritidis ในประเทศสวีเดน จากการปนเปื้อนในไข่ จนมีผู้ป่วยเกือบ 50 ราย และต้องมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไข่สด และกำจัดไก่ที่ติดเชื้อโรคไปเป็นปริมาณมากราว 165,000 ตัว  [1] ในขณะเดียวกัน ในประเทศบัลแกเรีย ก็พบการระบาดของชื้อไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (highly pathogenic avian influenza: HPAI) จึงต้องมีการทำลายปศุสัตว์กลุ่มนกกระทา ประมาณ 25,000 ตัวเช่นเดียวกัน [2] ส่วนภายในประเทศไทย พบรายงานข่าวว่า นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพฯ ป่วยอาหารเป็นพิษรวม 58 ราย คาดว่าเกิดจากอาหารที่ปรุงแจกในงานวันเด็กมีการปนเปื้อนขึ้น [3]

กุมภาพันธ์ 2023

            ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ป่วยจากกรณีเชื้อ Salmonella ในสวีเดนก็ยังเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ในเดือนนี้ ก็พบการระบาดของเชื้อ Listeria monocytogenes ในชีส จน Canadian Food Inspection Agency ต้องทำการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ชีส ในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ [4]

            ในส่วนของการปรับปรุงกฏระเบียบ ในเดือนนี้ ประเทศอินโดนิเซียได้ให้สัตยาบันในการอนุญาตให้ใช้จุลินทรีย์ในอาหารแปรรูป โดยมีรายละเอียดถึง ชนิดจุลินทรีย์ 16 ชนิด, ชนิดของอาหาร และปริมาณจุลินทรีย์ ซึ่งหลังจากนี้ 30 เดือน อาหารแปรรูปจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนี้ [5] ส่วนประเทศญี่ปุ่น มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการสุขาภิบาลอาหาร ระบุรายการอาหารเพิ่มเติมที่ยกเว้นจากการขอใบอนุญาตผลิตอาหารบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท เช่น ผลิตภัณฑ์แห้งที่ใช้ทดแทนชา มันฝรั่งอบแห้ง เห็ดแห้ง เป็นต้น [6]

มีนาคม  2023

            เมื่อเข้าสู่เดือนมีนาคม Washington State Department of Health (DOH) และ Food and Drug Administration (FDA) มีการสืบสวนการระบาดของไวรัสตับอักเสบเอ (hepatitis A) 6 เคสในรัฐวอชิงตัน และพบว่าเกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่แช่แข็งที่อาจมีการปนเปื้อนไวรัส จึงมีการเรียกคืนสินค้าเพื่อกำจัดในช่วงกลางเดือน [7] ในเดือนเดียวกันนี้ สมาคมองค์กรเพื่อผู้บริโภคในสหภาพยุโรป (BEUC)ได้เรียกร้องให้คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือสิ่งแวดล้อมบนฉลากผลิตภัณฑ์ เช่น “Carbon neutral,” “CO2 neutral,” “carbon positive,” “carbon neutral certified” เนื่องจากเป็นข้อความทางการตลาดที่ให้ผลเสียมากกว่าผลดี [8] ซึ่งยังคงต้องติดตามต่อไปถึงการกำหนดข้อกำหนดที่เหมาะสม

            ส่วนเรื่องราวของข้อกำหนดกฏหมาย ในเดือนนี้ EU ได้ออกข้อกำหนดใหม่ ที่ระบุปริมาณสารหนู ที่อนุญาตให้พบในผลิตภัณฑ์อาหารในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเดิม เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวขาว อาหารทารก น้ำผลไม้ และเกลือ เป็นต้น [9]

เมษายน 2023

            เข้าเดือนเมษายน ทางฝั่งของอเมริกา หน่วยงาน USFDA ได้ประกาศเรียกคืน ผลิตภัณฑ์แป้งสาลี เนื่องจากมีการปนเปื้อน Salmonella Infantis จนมีผู้ป่วยรวม 14 รายกระจายใน 13 รัฐ ของสหรัญอเมริกา [10] ในขณะที่ ในประเทศไทย มีข่าวพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป จากการสุ่มตรวจเชื้อประจำปี (ไม่ได้มีการนำสินค้าล็อตดังกล่าวออกวางจำหน่าย) [11]

            ในเดือนเดียวกันนี้ USFDA ได้เริ่มเปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบว่าด้วยการใช้สารทดแทนเกลือ เพื่อลดปริมาณโซเดียมและความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกี่ยวข้อง [12,13] ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ว่าข้อกำหนดจะออกมาเป็นอย่างไร

พฤษภาคม 2023

            ในเดือนนี้ ประเทศสเปน มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อพยาธิตัวกลม (Trichinosis) พบผู้ป่วยรวมถึง 16 ราย โดยเริ่มพบการระบาดตั้งแต่กลางเดือนเมษายน คาดว่าเกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ผ่านความร้อนไม่เพียงพอ เช่น หมู หรือ หมูป่า เป็นต้น [14] ส่วนช่วงปลายเดือน มีรายงานสรุปการระบาดของโนโรไวรัส ที่มีที่มาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย จนมีผู้ป่วยราว 100 ราย โดยบังคับในการสั่งปิดร้านดังกลาวเพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และทำการสอบสวนต้นเหตุของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้น [15]

            ในด้านของข้อกำหนด สิงคโปร์ได้เผยแพร่กฎระเบียบด้านอาหารปี 2566 ฉบับปรับปรุง เกี่ยวกับข้อบังคับด้านสารเคมีกันเสีย และยารักษาสัตว์ในอาหาร [16] เช่นเดียวกับประเทศจีน ที่มีการเผยแพร่หนังสือรายชื่อวัตถุดิบอาหารใหม่ วัตถุเจือปนอาหาร วัสดุสัมผัสอาหาร (FCM) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องฉบับปรับปรุง [17]

มิถุนายน 2023

            ในเดือนนี้เริ่มมีรายงานการระบาดของเชื้อโปรโตซัว Cyclospora กว่า 210 เคส โดยคาดว่าเกี่ยวข้องกับการรับประทานผลิตภัณฑ์บล็อกโคลี ทำให้เกิดอาการวิงเวียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง อาเจียน อ่อนเพลียได้ [18]

            ♥ ผ่านไปแล้วกับข่าวสารในครึ่งแรกของปีนะคะ เรามาติดตามเรื่องราวนี้และอัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบาดของอาหารและกฎระเบียบในครึ่งหลังของปีต่อได้ในคอนเทนต์หน้าค่ะ

เอกสารอ้างอิง

1.https://www.foodsafetynews.com/2023/01/number-sick-in-swedish-salmonella-outbreak-doubles/

2.https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8481

3.https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2602073

4.https://www.ctvnews.ca/health/pc-brand-canadian-cheddar-cheese-recalled-due-to-possible-listeria-contamination-6276427#:~:text=The%20recall%2C%20issued%20Feb.,The%20Loblaw%20Companies%20Ltd.

5.https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8585

6.https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8549

7.https://doh.wa.gov/you-and-your-family/illness-and-disease-z/foodborne-illness/outbreaks/2023-hepatitis-frozen-strawberries

8.https://www.nutritioninsight.com/news/tackling-greenwashing-beuc-urges-ban-on-harmful-carbon-neutral-food-claims.html

9.https://www.agriland.ie/farming-news/eu-adopts-new-rules-to-reduce-arsenic-in-food/

10.https://www.fda.gov/food/outbreaks-foodborne-illness/outbreak-investigation-salmonella-flour-april-2023

11.https://www.thaipbs.or.th/news/content/326339

12.https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8793

13.https://www.federalregister.gov/documents/2023/04/10/2023-06456/use-of-salt-substitutes-to-reduce-the-sodium-content-in-standardized-foods

14.https://www.foodsafetynews.com/2023/05/trichinella-outbreak-sickens-16-in-spain/

15.https://www.foodsafetynews.com/2023/05/norovirus-outbreak-linked-to-california-restaurant-sickens-nearly-100/

16.https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8824

17.https://warning.acfs.go.th/th/early-warning/view/?page=8853

18.https://www.foodsafetynews.com/2023/06/nationwide-outbreak-from-cyclospora-tops-200-officials-continue-to-seek-source/

Related Post